Положение о Госагентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии

Постановление Кабинета Министров КР от 12 февраля 2024 г. №53.

Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө КР Мыйзамы

Закон КР О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Кыймылсыз мүлккө укуктарды, укуктарга чектөөлөрдү жана аны менен болгон__ бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери

Правила _Государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним_ (утвержден постановлением Правительства КР от 15 февраля 2011 года №49)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө