Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской Республикио бъявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста — юриста

 Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской…

 Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской Республикио бъявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста — юриста жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

 Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской Республики   объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности специалиста отдела земельного кадастра

 Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской…

 Ысык-Атинский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргыской Республики   объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности специалиста отдела земельного кадастра жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Кыргыз  Республикасынын   Министрлер Кабинетине караштуу Жер  ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Сокулук филиалынын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн башчысы  бош кызмат  орун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик

Кыргыз  Республикасынын   Министрлер Кабинетине караштуу Жер  ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин                         Сокулук…

Кыргыз  Республикасынын   Министрлер Кабинетине караштуу Жер  ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Сокулук филиалынын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн башчысы  бош кызмат  орун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин санариптик трансформация башкармалыгынын маалыматтык технологиялар секторунун жетектөөчү адисинин (Тутумдук администратор) бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин санариптик…

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин санариптик трансформация башкармалыгынын маалыматтык технологиялар секторунун жетектөөчү адисинин (Тутумдук администратор) бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин персоналдар менен иштөө жана эл аралык кызматташтык секторунун  эл аралык кызматташтык боюнча  башкы адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин персоналдар…

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин персоналдар менен иштөө жана эл аралык кызматташтык секторунун  эл аралык кызматташтык боюнча  башкы адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Кочкорский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру и геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности: Главный специалист – юрист – 1 ед.

Кочкорский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру и геодезии и картографии при Кабинете Министров…

Кочкорский  филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру и геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности: Главный специалист – юрист – 1 ед. жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

 Нарынский филиал  Государственного Агенства  по земельным ресурсам,кадастру,геодезии картографии при кабинете  министров Кыргызской Республики бъявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

 Нарынский филиал  Государственного Агенства  по земельным ресурсам,кадастру,геодезии картографии при кабинете  министров Кыргызской Республики объявляет открытый…

 Нарынский филиал  Государственного Агенства  по земельным ресурсам,кадастру,геодезии картографии при кабинете  министров Кыргызской Республики бъявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности: жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Каракол-Аксуу филиалынын Милдеттүү нотариалдык  күбөлөндүрүүнү талап кылбаган келишимдерди каттоо боюнча адисине квалификациялык талаптар: 

Каракол-Аксуу филиалынын Милдеттүү нотариалдык  күбөлөндүрүүнү талап кылбаган келишимдерди каттоо боюнча адисине квалификациялык талаптар: Мамлекеттик каттоо…

Каракол-Аксуу филиалынын Милдеттүү нотариалдык  күбөлөндүрүүнү талап кылбаган келишимдерди каттоо боюнча адисине квалификациялык талаптар:  жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Каракол-Аксуу филиалы ваканттык бош кызмат орунга сынак жарыялайт Филиалдын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн   кадастрдык картография боюнча  адис кызмат ордуна – 1 орун.  

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик  ангеттиктин Каракол-Аксуу…

Каракол-Аксуу филиалы ваканттык бош кызмат орунга сынак жарыялайт Филиалдын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн   кадастрдык картография боюнча  адис кызмат ордуна – 1 орун.   жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин  Каракол-Аксуу филиалы бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин  Каракол-Аксуу…

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин  Каракол-Аксуу филиалы бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт. жазуусу үчүн комментарийлер өчүрүлгөн