Каракол-Аксуу филиалы Чарбалык жумуштар боюнча адиси бош кызмат  ордуна  адистерди талап кылат

  • Рубрика записи:Вакансии

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер  ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Каракол-Аксуу филиалы Чарбалык жумуштар боюнча адиси бош кызмат  ордуна  адистерди талап кылат:

Квалификациялык талаптар жана жеке сапаттар:

– экономика, юриспруденция жаатындагы жогорку, орто жана орто техникалык билим;

Кызматтык милдеттер:

– иш үчүн зарыл болгон адистерди кеңсе буюмдары менен өз убагында жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу;

– Филиалдын кызматкерлерине эмгекти коргоо жана  өрт коопсуздугу боюнча окууларды өткөрөт;

Милдеттери:

– имараттын жана негизги жабдуулардын жана инвентарлардын коопсуздугун сактоо;

– транспорт каражаттарын эсепке алуу жана каттоо;

– материалдык отчетту түзүү;

– негизги каражаттардын эсепке алуу жана инвентаризациясын жүргүзүү;

– коопсуздук чараларынын журналын жүргүзүү;

– ушул кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерди анын күнөөсү боюнча аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дисциплинардык жоопкерчилик тартуу;

Кайрылуу адресси:

Каракол шаары,  Түп  көчөсү, 1  Тел:  (03922) 3-12-92;  0508 01-01-08.