Манасский филиал объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности. Специалиста отдела земельного кадастра – 1 ед.

   Манасский филиал Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства  Кыргызской Республики Объявляет открытый конкурс…

Комментарии к записи Манасский филиал объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности. Специалиста отдела земельного кадастра – 1 ед. отключены

Каракол-Аксуу филиалы ваканттык бош кызмат орунга сынак жарыялайт. Филиалдын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн   кадастрдык картография боюнча  адис кызмат ордуна – 1 орун

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик  ангеттиктин Каракол-Аксуу…

Комментарии к записи Каракол-Аксуу филиалы ваканттык бош кызмат орунга сынак жарыялайт. Филиалдын жер кадастры жана каттоо бөлүмүнүн   кадастрдык картография боюнча  адис кызмат ордуна – 1 орун отключены

Каракол-Аксуу филиалы бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт. Документтерди кабыл алуу жана берүү боюнча адис-1 бирдик.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин  Каракол-Аксуу…

Комментарии к записи Каракол-Аксуу филиалы бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт. Документтерди кабыл алуу жана берүү боюнча адис-1 бирдик. отключены