2024-жылдын 1-кварталындагы кыймылсыз мүлк рыногунун абалы

2024-жылдын 1-кварталындагы кыймылсыз мүлк рыногунун абалы

2024-жылдын биринчи кварталында ѳткѳн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жалпы кыймылсыз мүлк рыногунда сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны республика боюнча Талас (6,5%), Баткен (4,1%), Ысык-Көл (2,2%), Ош (1,8%) облустарында жана Ош шаарында (5,8%) жогорулагандыгы байкалды. Ал эми Чүй (- 19,5%), Нарын (- 18,9%), Жалал-Абад (- 17,3%) облустарында жана Бишкек шаарында (-6,6%) жалпы кыймылсыз мүлк бирдиктерин сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны кескин төмөндөп (-8,8%) кеткендигин белгилесек болот (таблица 1). Белекке берүү, күрѳѳгѳ коюу, алмашуу, ижарага берүү жана мурастоо боюнча бүтүмдѳрдүн саны жалпы республика боюнча төмөндөдү.

Таблица 1. Бардык кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдѳр

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
2023-ж. 1 кв. 2024-ж.1 кв.
Чүй 6464 5206 ↓19,5
Бишкек 5593 5226 ↓6,6
Ош 1616 1645 ↑1,8
г.Ош 1300 1376 ↑5,8
Ж-Абад 2104 1740 ↓17,3
Ы-Кол 1747 1786 ↑2,2
Талас 772 822 ↑6,5
Нарын 477 387 ↓18,9
Баткен 947 986 ↑4,1
Белекке берүү ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 2383 1872 ↓21,4
Бишкек 1452 1382 ↓4,8
Ош 1794 2123 ↑18,3
г.Ош 454 352 ↓22,5
Ж-Абад 1762 2241 ↑27,2
Ы-Кол 797 779 ↓2,3
Талас 450 407 ↓9,6
Нарын 520 514 ↓1,2
Баткен 1106 1314 ↑18,8
Ижара ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 209 216 ↑3,3
Бишкек 319 275 ↓13,8
Ош 145 175 ↑20,7
г.Ош 18 13 ↓27,8
Ж-Абад 192 246 ↑28,1
Ы-Кол 116 154 ↑32,8
Талас 33 52 ↑57,6
Нарын 50 60 ↑20,0
Баткен 89 87 ↓2,2
Алмашуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 23 71 ↑3,1 эсе
Бишкек 11 14 ↑27,3
Ош 9 19 ↑2,1 эсе
г.Ош 8 13 ↑1,62 эсе
Ж-Абад 10 21 ↑2,1 эсе
Ы-Кол 5 35 ↑7 эсе
Талас 2 4 ↑2 эсе
Нарын 0 5 ↑5 эсе
Баткен 24 47 1,96 эсе
Мурастоо ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1403 1242 ↓11,5
Бишкек 552 694 ↑25,7
Ош 1490 1417 ↓4,9
г.Ош 190 247 ↑30,0
Ж-Абад 1700 1674 ↓1,5
Ы-Кол 1030 1028 ↓0,2
Талас 525 739 ↑40,8
Нарын 573 469 ↓18,2
Баткен 1152 1026 ↓10,9
Күрѳѳгѳ коюу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 2767 2816 ↑1,8
Бишкек 2480 2554 ↑3,0
Ош 2112 588 ↓13,0
г.Ош 606 649 ↑7,1
Ж-Абад 2647 2465 ↓6,9
Ы-Кол 2051 1946 ↓5,1
Талас 938 842 ↓10,2
Нарын 924 894 ↓3,2
Баткен 969 848 ↓12,5

            Таблица 2. Турак-жай менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрү

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1593 1342 ↓15,8
Бишкек 764 698 ↓8,6
Ош 401 309 ↓22,9
г.Ош 117 91 ↓22,2
Ж-Абад 543 395 ↓27,3
Ы-Кол 344 303 ↓11,9
Талас 195 162 ↓16,9
Нарын 137 111 ↓19,0
Баткен 200 184 ↓8,0

            Таблица 3. Батирлер менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрү

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1057 738 ↓30,2
Бишкек 3503 3141 ↓10,3
Ош 173 74 ↓57,2
г.Ош 898 892 ↓0,7
Ж-Абад 436 382 ↓12,4
Ы-Кол 309 222 ↓28,2
Талас 63 49 ↓22,2
Нарын 90 60 ↓33,3
Баткен 111 109 ↓1,8

Ошол эле учурда 2024-жылдын 1-кварталында (өткөн жылдагыга салыштырмалуу) турак-жайлар жана батирлер менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны республика боюнча төмөндөдү.

Кыймылсыз мүлк менен болгон алмашуу бүтүмдөрүнүн саны бардык региондордо өсүшкө ээ болду.

Республика боюнча мурастоо бүтүмдөрүнүн саны 0,9 пайызга, күрөө 4,1 пайызга, турак-жай менен болгон бүтүмдөрдүн саны 16,3 пайызга (таблица 2), батирлер менен болгон бүтүмдөрдүн саны 14,7 пайызга (таблица 3) азайды. Белекке берүү бүтүмдөрүнүн саны республиканын түштүк региондорунун эсебинен 2,5 пайызга өстү (Жалал-Абад 27,2%,  Баткен 18,8%, Ош 18,3% облустары).

Катталган ижара келишимдеринин саны Талас облусунда 57 пайызга, Ысык-Көлдө 32,8 пайызга, Жалал-Абадда 28,1 пайызга, Ошто 20,7 пайызга, Нарында 20 пайызга жана Чүйдө 3,3 пайызга жогорулады.

 

Бишкек жана Ош шаарларындагы батирлердин рыногу

Бишкек жана Ош шаарларында 2024-жылдын 1-кварталында стандарттык типтеги батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны (104, 105, 308-сериядагы жана жеке типтеги батирлер) ѳткѳн жылдын ушул мегилине салыштырмалуу кескин төмөндөдү (таблица 4,5).

Таблица 4. Бишкек шаарындагы батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны

104-1 104-2 104-3 105-1 105-2 105-3 308-1 308-2 308-3 инд-1 инд-2 инд-3 инд-4
1 квартал 2024 66 113 119 213 114 129 55 96 52 664 483 323 118
1 квартал 2023 90 128 162 237 168 133 97 104 45 631 622 378 141

 

Таблица 5. Ош шаарындагы батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны

   Мезгил январь февраль март
1 квартал 2023 159 231 279
1 квартал 2024 186 245 190

 

Сом менен бааланган стандарттык типтеги батирлердин баасы Бишкек шаарында жалпысынан 19 % га ѳстү (таблица 6). Ал эми Ош шаарындагы сом менен бааланган батирлердин баасы жалпысынан 18,0% га жогорулады – таблица 7.

Ош шаарында бир бөлмөлүү 104-сериядагы батирлерден сырткары бардык типтеги батирлер 2024-жылдын 1 кварталында өскөнү байкалды.

Таблица 6. Бишкек шаарындагы стандарттык типтеги батирлердин баасы (миң сом).

Таблица 7. Ош шаарындагы стандарттык типтеги батирлердин баасы (миң сом).

2024-жылдын 1-кварталындагы кыймылсыз мүлк рыногунун абалы

2024-жылдын биринчи кварталында ѳткѳн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жалпы кыймылсыз мүлк рыногунда сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны республика боюнча Талас (6,5%), Баткен (4,1%), Ысык-Көл (2,2%), Ош (1,8%) облустарында жана Ош шаарында (5,8%) жогорулагандыгы байкалды. Ал эми Чүй (- 19,5%), Нарын (- 18,9%), Жалал-Абад (- 17,3%) облустарында жана Бишкек шаарында (-6,6%) жалпы кыймылсыз мүлк бирдиктерин сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны кескин төмөндөп (-8,8%) кеткендигин белгилесек болот (таблица 1). Белекке берүү, күрѳѳгѳ коюу, алмашуу, ижарага берүү жана мурастоо боюнча бүтүмдѳрдүн саны жалпы республика боюнча төмөндөдү.

Таблица 1. Бардык кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдѳр

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
2023-ж. 1 кв. 2024-ж.1 кв.
Чүй 6464 5206 ↓19,5
Бишкек 5593 5226 ↓6,6
Ош 1616 1645 ↑1,8
г.Ош 1300 1376 ↑5,8
Ж-Абад 2104 1740 ↓17,3
Ы-Кол 1747 1786 ↑2,2
Талас 772 822 ↑6,5
Нарын 477 387 ↓18,9
Баткен 947 986 ↑4,1
Белекке берүү ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 2383 1872 ↓21,4
Бишкек 1452 1382 ↓4,8
Ош 1794 2123 ↑18,3
г.Ош 454 352 ↓22,5
Ж-Абад 1762 2241 ↑27,2
Ы-Кол 797 779 ↓2,3
Талас 450 407 ↓9,6
Нарын 520 514 ↓1,2
Баткен 1106 1314 ↑18,8
Ижара ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 209 216 ↑3,3
Бишкек 319 275 ↓13,8
Ош 145 175 ↑20,7
г.Ош 18 13 ↓27,8
Ж-Абад 192 246 ↑28,1
Ы-Кол 116 154 ↑32,8
Талас 33 52 ↑57,6
Нарын 50 60 ↑20,0
Баткен 89 87 ↓2,2
Алмашуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 23 71 ↑3,1 эсе
Бишкек 11 14 ↑27,3
Ош 9 19 ↑2,1 эсе
г.Ош 8 13 ↑1,62 эсе
Ж-Абад 10 21 ↑2,1 эсе
Ы-Кол 5 35 ↑7 эсе
Талас 2 4 ↑2 эсе
Нарын 0 5 ↑5 эсе
Баткен 24 47 1,96 эсе
Мурастоо ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1403 1242 ↓11,5
Бишкек 552 694 ↑25,7
Ош 1490 1417 ↓4,9
г.Ош 190 247 ↑30,0
Ж-Абад 1700 1674 ↓1,5
Ы-Кол 1030 1028 ↓0,2
Талас 525 739 ↑40,8
Нарын 573 469 ↓18,2
Баткен 1152 1026 ↓10,9
Күрѳѳгѳ коюу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 2767 2816 ↑1,8
Бишкек 2480 2554 ↑3,0
Ош 2112 588 ↓13,0
г.Ош 606 649 ↑7,1
Ж-Абад 2647 2465 ↓6,9
Ы-Кол 2051 1946 ↓5,1
Талас 938 842 ↓10,2
Нарын 924 894 ↓3,2
Баткен 969 848 ↓12,5

            Таблица 2. Турак-жай менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрү

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1593 1342 ↓15,8
Бишкек 764 698 ↓8,6
Ош 401 309 ↓22,9
г.Ош 117 91 ↓22,2
Ж-Абад 543 395 ↓27,3
Ы-Кол 344 303 ↓11,9
Талас 195 162 ↓16,9
Нарын 137 111 ↓19,0
Баткен 200 184 ↓8,0

            Таблица 3. Батирлер менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрү

Регион Сатып алуу-сатуу ↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%
Чүй 1057 738 ↓30,2
Бишкек 3503 3141 ↓10,3
Ош 173 74 ↓57,2
г.Ош 898 892 ↓0,7
Ж-Абад 436 382 ↓12,4
Ы-Кол 309 222 ↓28,2
Талас 63 49 ↓22,2
Нарын 90 60 ↓33,3
Баткен 111 109 ↓1,8

Ошол эле учурда 2024-жылдын 1-кварталында (өткөн жылдагыга салыштырмалуу) турак-жайлар жана батирлер менен болгон сатып алуу-сатуу бүтүмдѳрүнүн саны республика боюнча төмөндөдү.

Кыймылсыз мүлк менен болгон алмашуу бүтүмдөрүнүн саны бардык региондордо өсүшкө ээ болду.

Республика боюнча мурастоо бүтүмдөрүнүн саны 0,9 пайызга, күрөө 4,1 пайызга, турак-жай менен болгон бүтүмдөрдүн саны 16,3 пайызга (таблица 2), батирлер менен болгон бүтүмдөрдүн саны 14,7 пайызга (таблица 3) азайды. Белекке берүү бүтүмдөрүнүн саны республиканын түштүк региондорунун эсебинен 2,5 пайызга өстү (Жалал-Абад 27,2%,  Баткен 18,8%, Ош 18,3% облустары).

Катталган ижара келишимдеринин саны Талас облусунда 57 пайызга, Ысык-Көлдө 32,8 пайызга, Жалал-Абадда 28,1 пайызга, Ошто 20,7 пайызга, Нарында 20 пайызга жана Чүйдө 3,3 пайызга жогорулады.

 

Бишкек жана Ош шаарларындагы батирлердин рыногу

Бишкек жана Ош шаарларында 2024-жылдын 1-кварталында стандарттык типтеги батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны (104, 105, 308-сериядагы жана жеке типтеги батирлер) ѳткѳн жылдын ушул мегилине салыштырмалуу кескин төмөндөдү (таблица 4,5).

Таблица 4. Бишкек шаарындагы батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны

104-1 104-2 104-3 105-1 105-2 105-3 308-1 308-2 308-3 инд-1 инд-2 инд-3 инд-4
1 квартал 2024 66 113 119 213 114 129 55 96 52 664 483 323 118
1 квартал 2023 90 128 162 237 168 133 97 104 45 631 622 378 141

 

Таблица 5. Ош шаарындагы батирлерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнүн саны

   Мезгил январь февраль март
1 квартал 2023 159 231 279
1 квартал 2024 186 245 190

 

Сом менен бааланган стандарттык типтеги батирлердин баасы Бишкек шаарында жалпысынан 19 % га ѳстү (таблица 6). Ал эми Ош шаарындагы сом менен бааланган батирлердин баасы жалпысынан 18,0% га жогорулады – таблица 7.

Ош шаарында бир бөлмөлүү 104-сериядагы батирлерден сырткары бардык типтеги батирлер 2024-жылдын 1 кварталында өскөнү байкалды.

Таблица 6. Бишкек шаарындагы стандарттык типтеги батирлердин баасы (миң сом).

 

104-1 104-2 104-3 105-1 105-2 105-3 308-1 308-2 308-3 инд-1 инд-2 инд-3 инд-4
1 квартал 2024 3091 3836 4432 3060 3843 5351 2891 3571 4520 2898 4784 6521 100097
1 квартал 2023 3772 4721 5434 3643 5055 6244 3291 4393 5266 3375 5095 8441 10340

 

Таблица 7. Ош шаарындагы стандарттык типтеги батирлердин баасы (миң сом).

104-1 104-2 104-3 105-1 105-2 105-3 инд-1 инд-2 инд-3
1 квартал 2024 2364 2773 3413 2439 3052 3466 1900 2332 3651
1 квартал 2023 2361 3377 4307 2500 3735 3992 2267 3203 4303